[jìn yù]  

进御

编辑 锁定 讨论999
进御是汉语词汇,
拼音:jìn yù,
释义:1、指为君王所御幸。2、进御,犹进呈。
中文名
进御
拼    音
jìn yù
注    音
ㄐㄧㄣˋ ㄧㄩˋ
释    义
指为君王所御幸;进御,犹进呈。

目录

进御词目

编辑
进御

进御拼音

编辑
jìn yù

进御引证解释

编辑
1、进御,指为君王所御幸。
《诗·召南·小星序》:“小星,惠及下人也。夫人无妬忌之行,惠及贱妾,进御於君,知其命有贵贱,能尽其心矣。”
《后汉书·李固传》:“可令中宫博简嫔媵,兼采微贱宜子之人,进御至尊,顺助天意。”
清 唐甄 《潜书·抑尊》:“人君之於妻,异宫而处,进御有时,则曰天子之匹,与庶人异。”
2、进御,犹进呈。
东方朔 《七谏·乱》:“铅刀进御兮,遥弃太阿。”
南朝 梁 刘勰《文心雕龙·诠赋》:“繁积於 宣 时,校阅於 成 世,进御之赋千有馀首,讨其源流,信兴 楚 而盛 汉 矣。”
文秉先拨志始》卷上:“李可灼敢以无方无制之药,驾言金丹,夕进御而朝宾天。”
章炳麟 《訄书·别录乙》:“故 玄晔 命録札记进御,又时时令参订 朱熹 书。” [1] 
参考资料
词条标签:
语言 字词